Can-portabella-exterior
  • Carrer Virgili 18, 08030 Barcelona
  • Metro: L9N L10 Onze de Setembre

Imatges