Les seves especialitats:
Claqué Kids, Claqué per Hoppers
Natural de:
Viu a:
Profes internacionals favorits:
Music favorit:
Hobbies: