mus_cara
Les seves especialitats:
Natural de:
Viu a:
L'Hospitalet de Llobregat
Profes internacionals favorits:
Music favorit:
Hobbies: