eul
Les seves especialitats:
Natural de:
Barcelona
Viu a:
Profes internacionals favorits:
Music favorit:
Hobbies: