Cristina_Tomas
Les seves especialitats:
Shag
Natural de:
Viu a:
Profes internacionals favorits:
Music favorit:
Hobbies: